Du er her: Home / Om / Case studies / Carlsberg


Carlsberg Danmark

Sandsynligvis det bedst gulv i verden!

For mere end 20 år siden lagde Carlsberg bryggeriernes Facility Management Department det første Ulfcar® Acrydur gulv i en tappehal. Siden da er omkring 15.000 m2. i produktionsområderne i Valby blevet monteret med nye gulve..

Case pdf


Projektleder Niels Nielsen, Carlsberg A/S: Det blev helt fra begyndelsen klart for os, at med den dengang helt nye gulvtype, akryl, blandet med organiske stentilsætningsmaterialer, havde vi fået en løsning, som tilgodeså de behov, vi havde til gulvene i Carlsbergs tappehaller. Ethvert afbræk i en produktion kommer næsten altid ubelejligt, så når behovet for et nyt gulv opstod, havde vi ønske om, at gulvet kunne færdiggøres så hurtigt som muligt. Acrydurgulvene viste sig at kunne leve op til de stillede fysiske og mekaniske styrkekrav, hvilket naturligvis var en klar fordel, men mindst lige så vigtigt for os var, at vi faktisk kunne opretholde en næsten normal 24-timers skifteholdsproduktion i vores haller, og udbedre gulvreparationer eksempelvis lørdag & søndag formiddag, hvor driften igen opstarter samme dag. Acrydurs® hurtige hærdning var dengang, set i sammenligning med de daværende alternativer, et afgørende skifte inden for lægning og brug af gulve med de meget høje hygiejnekrav, som stilles på Carlsberg. Acrydurs® overflade efter hærdning er total upåvirkelig af bakterieangreb og nedbrydes ikke af rengøringsmidler. Slidstyrken er sideløbende hermed særdeles høj.

Krav til underlaget er imperativt 
Niels Nielsen: I de år, vi siden har brugt Acrydur®, er det sket et par gange, at gulvet – efter at det var lagt og ibrugtaget - ikke levede op til kravene og revnede. Hver gang har vi fundet fejlen, som ligger, ikke i akrylgulvet, men i underlaget. Dette er slet ikke en ny historie eller en ny sandhed, thi, som i uendeligt mange andre forhold her i tilværelsen, er det fundamentets kvalitet – det basale – som bestemmer holdbarhed og kvalitet af det færdige arbejde. Siden har vi naturligvis taget højde for uegnede underlag og dermed elimineret ”fejlen” ved simpelthen at skabe et nyt underlag
.

Nu lukker Carlsberg i Valby, et af verdens mest berømte ølproduktionscentre, ned, og flytter til Vestdanmark.
Produktionen af øl på et 33 hektar stort areal, med en historie som intet andet bryggeri i verden kan matche, flyttes til nye lokaler i den anden ende af Danmark. Danmarks ubestridt største kunstmæcener nogensinde, brygger J. C. Jacobsen, og senere sønnen Carl Jacobsen, skabte her en hel by inden for omegnsbyen Valbys grænser uden for storbyen København. Denne by med dens produktionsfaciliteter for et af verdens største bryggerier forlades nu, og der skal i området skabes en ny, samlet løsning til gavn for København og for riget som helhed
.

Bakkerne i Valby rummer underjordiske tankanlæg, som var nødvendige ved datidens fremstilling, og som tillige omfatter 7-12 kilometer tunnelgange, med hundredvis af kilometer af damprør, vandrør, spulerør etc. Tankene i kælderhvælvingerne blev i J. C. Jacobsens tid kølet om sommeren ved hjælp af store mængder hugget is, der blev placeret oppe under loftet i hvælvingerne, således kulden sivede ned over tankene nedenunder. I de vintre, der ikke var is, sejlede man op i den Botniske bugt, skar isen, og sejlede den til København! Den nøjagtige længde af det underjordiske system kendes ikke, da tunnelerne mange steder går over i kæmpemæssige underjordiske kældre. Her stod til for nylig også verdens største samling af forskellige slags øl på flaske – p.t. ca. 17.000 flasker uåbnede øl. Denne samling er nu placeret i Carlsbergs besøgscenter, der er åben for offentligheden. 

Brygger J. C. Jacobsens imposante privatbolig er intakt den dag i dag, og holdt i en tidstypisk patriarkalsk stil. Den har blandt mange andre været ramme om besøg af Louis Pasteur, der i egen person kom til Danmark kun for at høre om bryggerens skelsættende forskningsresultater med gærsvampe, der gjorde Carlsberg-øllets høje kvalitet anerkendt over hele verden. Boligen blev senere anvendt som æresbolig for flere af rigets store sønner. Atomfysiker Niels Bohr var blandt disse i efterkrigsårene.

Hos Ulfcar® er vi stolte over at have været ”sikker underleverandør” til Carlsberg bryggerierne i mere end 20 år 
Vi er naturligvis stolte af at have været leverandør af gulvbelægninger i mere end 20 år til et bryggeri, der rangerer blandt verdens absolut største og mest velrennommerede. Egenskaberne i Acrydur® er netop dem, som Niels Nielsen anfører i starten af denne artikel. Andre opgaver verden rundt løser vi også hver eneste dag med Acrydur® – og naturligvis med den stolthed, der ligger i at levere et produkt, hvis bedste reklame er dets egenskaber – genfortalt af de, der har købt det, lagt det og oplevet, at vi har holdt vores ord om produktets kvalitet, egenskaber og holdbarhed
!


FAKTA

 • Gulvtype: Acrydur® 
 • Sted: Valby, Danmark
 • Type miljø: Produktion

FORDELE

 • Vejrbestandig og UV-resistent
 • Skridsikkert
 • Fugefri og fleksibel finish
 • Væskebestandigt membranlag
 • Fremragende kemisk resistens
 • Hurtig installation
 • Hærdning ned til -30 ° C
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Ekstremt holdbar

KONTAKT OS

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål - vi hjælper gerne.

InternationalT HOVEDKONTOR

 Tværvejen 15, DK-5580 Nr. Åby

 +45 70 21 38 88

 info@ulfcar.com