Du er her: Home / Teknisk / Applikationsguide / Forberedelse af underlaget


Udlægningsbetingelser for ULFCAR® gulve


Mulige underlag
Alle horisontale underlag, såsom beton og andre cementbundne overflader, asfalt, fliser, samt diverse formfaste underlag i træ og stål.

Forberedelse af underlaget
Underlaget skal være rent for støv, væsker, olie og fedt. Voldsomt forurenede underlag bør først rengøres med højtryksrenser. Hvis underlaget ikke er tilstrækkeligt rengjort, eller slet ikke rengøres, kan der ikke opnås tilstrækkelig vedhæftning mellem Ulfcar® gulvet og underlaget.


Nye beton og cementbundne underlag
Skær forankringsriller langs alle dræn og brønde, så der sikres en god og tæt vedhæftning mellem Ulfcar® gulvet og afløbet. Skær også forankringsriller langs eksisterende gulve. Se eventuelt tekniske tegninger side 52-59. Slyngrensning eller diamantslibning skal gøres meget grundigt for derved at opnå den bedst mulige vedhæftning til underlaget. Faldforhold og tolerancekrav skal afklares, inden arbejdet opstartes. Faldet bør opbygges i underlaget med en tolerance på 3 mm målt på en 3 meter retholt. Udlægningen af Ulfcar® gulvet vil ikke ændre på faldforholdene, men følge underlaget. Forankringsriller og fuger bør fyldes med en fleksibel fugemasse. Det maksimalt tilladelige fugtindhold i underlaget er 5 %. Dette kan eventuelt måles med en CM-test. Undergulvet skal være tilstrækkeligt dimensioneret til at modstå de forventede belastningskrav.

Eksisterende beton og cementbundne underlag 
Alle løse dele skal fjernes, indtil overfladen fremtræder solid og hård. Skær forankringsriller langs alle dræn og brønde, så der sikres en god og tæt vedhæftning mellem Ulfcar® gulvet og afløbet. Skær også forankringsriller langs eksisterende gulve. Se eventuelt tekniske tegninger side 52-59. Slyngrensning eller diamantslibning skal gøres meget grundigt for derved at opnå den bedst mulige vedhæftning til underlaget. Faldforhold og tolerancekrav skal afklares inden arbejdet opstartes. Faldet bør opbygges i underlaget med en tolerance på 3 mm. målt på en 3 meter retholt. Udlægningen af Ulfcar® gulvet vil ikke ændre på faldforholdene, men følge underlaget. Forankringsriller og fuger bør fyldes med en fleksibel fugemasse. Det maksimalt tilladelige fugtindhold i underlaget er 5 %. Dette kan eventuelt måles med en CM-test.

Eksisterende fliseunderlag
Alle løse fliser skal fjernes, indtil overfladen fremtræder solid og hård.
Skær forankringsriller langs alle dræn og brønde, så der sikres en god og tæt vedhæftning mellem Ulfcar® gulvet og afløbet. 
Skær også forankringsriller langs eksisterende gulve. (Se eventuelt tekniske tegninger). Slyngrensning eller diamantslibning skal gøres meget grundigt for derved at opnå den bedst mulige vedhæftning til underlaget. Faldforhold og tolerancekrav skal afklares, inden arbejdet opstartes. Faldet bør opbygges i underlaget med en tolerance på 3 mm målt på en 3 meter retholt. Udlægningen af Ulfcar® gulvet vil ikke ændre på faldforholdene, men følge underlaget. Forankringsriller og fuger bør fyldes med en fleksibel fugemasse.

Asfalt
Hvis asfalten er ru, er en grundig rengøring tilstrækkelig. Hvis ikke, bør overfladen slyngrenses. Blød eller kold asfalt kan ikke forberedes tilstrækkeligt. Det må forventes, at der vil forekomme revnedannelser i gulvet, når overfladen udsættes for store temperatursvingninger og/eller termochok.

Underlag af træ
Træpladegulve bør opbygges med en 18 mm vandfast krydsfinerplade, fastskruet i et 25 cm x 25 cm mønster. Udlæg en fleksibel membran. Når der anvendes underlag af træ, er pladetykkelsen afgørende for spændet mellem strøerne. Anvend kun plader med feder og not.

Underlag af stål
Slyngrens eller sandblæs overfladen. Umiddelbart herefter påføres en speciel stålprimer – Acrydur® GRM – for at forhindre korrosion. Primeren oversandes let.

Bemærkninger 
En korrekt forbehandling af underlaget er essentielt for at opnå en god vedhæftning til Ulfcar® gulvet. Faldforholdene og tolerancen ændres ikke ved udlægning af Ulfcar® gulvet. Ved afvanding anbefales et fald på minimum 2 %. Brønde og afløb skal afsættes i samme kote som undergulvet. Underlaget skal være tørt (max 5 % fugt). Underlaget skal være korrekt beskyttet mod opstigende fugt, væsker eller osmose ved hjælp af en membran. Skader som følge af dette (f.eks. afbinding eller misfarvning) anses ikke for en fejl ved udlægning eller produkterne. Tidligere kemiske og mekaniske påvirkninger samt temperaturpåvirkninger og rullende belastninger skal være oplyst til montørerne, så underlaget kan forbehandles korrekt. Udeladelse af sådanne oplysninger kan føre til utilstrækkelig eller fejlagtig forbehandling. Bevægelsesfuger må ikke være dækket af underlaget, og de bør udføres inden udlægning af Ulfcar® gulvet.

Afløbene kan færdiggøres på 3 måder:

  1. Udskæring af forankringsriller langs afløbet hvorefter Ulfcar® gulvet pålægges til kant af afløbet.
  2. Udlæg Ulfcar® gulvet til kant af afløbet, og skær en fuge omkring afløbet og fyld med fleksibel fugemasse. 
  3. Placer en L-profil langs afløbet, og udlæg Ulfcar® gulvet til kant af profilen. Fyld fleksibel fugemasse i fugen mellem afløb og L-profil.

Der er mulighed for vandinfiltration fra afløbet og under belægningen ved anvendelse af de to første metoder.

KONTAKT OS

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål - vi hjælper gerne.

InternationalT HOVEDKONTOR

 Tværvejen 15, DK-5580 Nr. Åby

 +45 70 21 38 88

 info@ulfcar.com