Du er her: Home / Teknisk / Applikationsguide / Installationsbetingelser


Udlægningsbetingelser for ULFCAR® gulve


For at sikre en høj kvalitet under udlægningen af Ulfcar® gulvbelægninger, skal bestemte betingelser være opfyldt:

Hele overfladen skal være forbehandlet som beskrevet i det tekniske datasheet.

Der skal være god ovenbelysning.

Der skal være elektricitet (220-380V) og mulighed for ventilation i umiddelbar nærhed af installationsområdet.

For at få det bedste resultat anbefales det desuden, at hele overfladen udlægges i en uafbrudt arbejdsgang. Hvis ikke, vil gulvet fremtræde med synlige samlinger. Det er derfor meget vigtigt at planlægge arbejdet, inden udlægningen starter.

Der skal være fri og uhindret adgang for montører, maskiner og materialer til arbejdsområdet. Såfremt det måtte være nødvendigt at levere materialer inden opstart, skal dette være muligt.


Korrekt opbevaring
Materialerne skal kunne opbevares korrekt, jævnfør de medfølgende dokumenter. Materialerne skal kunne opbevares ved rumtemperatur på 18°C. Opbevaring af materialer sker på kundens regning og risiko.

Hele arbejdsområdet skal være tilgængeligt døgnet rundt for montørerne under udlægningsprocessen.

Mulige forhindringer såsom korridorer, trapper, små eller smalle elevatorer… skal oplyses på forhånd.

Brug af åben ild og svejseudstyr er forbudt i nærliggende områder, når der udlægges Ulfcar® gulve.

Det er vigtigt at overholde disse betingelser, da man ellers kan risikere en ringere kvalitet i det udførte arbejde.

KONTAKT OS

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål - vi hjælper gerne.

InternationalT HOVEDKONTOR

 Tværvejen 15, DK-5580 Nr. Åby

 +45 70 21 38 88

 info@ulfcar.com