Specifikations guide


At specificere det korrekte gulvsystem er en kompleks beslutning, der balancerer nuværende og fremtidige behov i forhold til økonomi og tid.

Et korrekt specificeret gulvsystem vil medføre et lysere, renere og mere sikkert og effektivt arbejdsmiljø, hvorimod en fejlagtig specifikation kan føre til personskader, tabt produktionstid og øgede vedligeholdelsesomkostninger.


Inden du kan vælge gulvsystem, må nogle vigtige faktorer overvejes: Hvad er den forventede levetid på gulvbelægningen? Er gulvtykkelsen i overensstemmelse med den fremtidige belastning? Spildes der kemikalier på gulvet? Hvad er det længst tilladte produktionsstop? Jo mere detaljeret det fremtidige procesflow kan specificeres, desto bedre kan Ulfcar® anbefale den perfekte gulvløsning. Derfor er projekteringsfasen essentiel for at opnå en succesfuld gulvinstallation og bør som minimum indeholde:

  • Forventet belastningskrav
  • Detaljeret produktionsflow
  • Forventet levetid
  • Kemiske belastninger
  • Mekaniske belastninger
  • Økonomiske betragtninger

Om en hjælp til projekteringsfasen, har vi udviklet en klassifikation af vores forskellige gulvsystemer, så du bliver endnu bedre i stand til at optimere dit gulvvalg. Vi tilbyder tre niveauer af gulvsystemer: Ulfcar® Premium, vores bedste alternativ i en given kategori. Ulfcar® Basic, der dækker de almindeligste behov i en given kategori og endelig Ulfcar® Economy, vores billigste alternativ i en given kategori.

KONTAKT OS

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål - vi hjælper gerne.

InternationalT HOVEDKONTOR

 Tværvejen 15, DK-5580 Nr. Åby

 +45 70 21 38 88

 info@ulfcar.com