Du er her: Home / Teknisk / Specifikations Guide / Offentlige anlæg


Offentlige anlæg


Vejkonstruktioner (vejkryds, krydsramper, cykelbaner, fodgængerovergange osv.) skal være temperaturbestandige og fleksible for at kunne følge underlagets temperaturbevægelser. Ligeledes skal belægninger være uigennemtrængelige for vand og kemisk modstandsdygtige over for motorolie, hydrauliske væsker, benzin, dieselbrændstof og, når det er relevant, smeltekemikalier. Desuden vil hver enkelt bil, der passerer, have tendens til at forskyde de forskellige dele af basiskonstruktionen.


Følg bevægelserne
Derfor skal belægninger kunne følge underlagets bevægelser. Fabrikationsområder, fra elektronik og finmekanik til lette og tunge maskinværksteder kræver ligeledes at der skal opfyldes specifikke krav: kemisk modstand, slid og slagfasthed, fleksibilitet og varmebestandighed, æstetik og struktur. Gulvbelægninger i logistikområder (emballering, opbevaring og afsendelse) skal være nemme at rengøre og vedligeholde og samtidig være æstetisk behagelige med farver og struktur valgt til at afspejle det billede og den ånd, som virksomheden ønsker at signalere til medarbejdere og kunder. Afhængigt af hvor vi er i bygningen, kan det også være relevant med god gangkomfort samt varmebestandighed i fx køkkener.

ULFCAR® PREMIUM

Ulfcar® Premium er vort stærkeste alternativ i en given kategori. Med dette opnås den længst mulige levetid på Deres gulvsystem, i kombination med ekstrem høj kemisk og mekanisk modstandsdygtighed. Ulfcar® Premium gulvsystemer er dyrere end vore andre gulvsystemer i indkøb, men har ofte vist sig at være den mest økonomiske løsning, hvis man betragter investeringen i gulvet i omkostninger per år per kvadratmeter, i stedet for kun at anskue anlægsomkostningen. Kunder der ønsker længst mulig levetid på gulvene, bør vælge Ulfcar® Premium gulvsystemer.

Produkt

Anvendelse

Fordele

Specifikationer

ACRYDUR®
Bridge

Anvendes på inden- og udendørsarealer, som er udsat for ekstrem høj mekanisk belastning og finder derfor anvendelse på vejbroer, læsseramper, lasteområder, skibsdæk, parkeringsdæk, indendørs i ekseptionelt hårdt belastede industrimiljøer eller andre steder, hvor der kræves en ekstrem høj slid- og slagstyrke.

Æstetisk silkemat overflade, Vandfast & UV resistent, Skridsikker overflade, Fugefri og hygiejnisk finish, Damptæt membranlag, Hurtig installation, Udhærdning helt ned til -30°C, Lave vedligeholdelsesonkostninger.

Tykkelse mm: 6-10
Forventet levetid: 10-20 år
Kemisk resistens: Meget god
Mekanisk resistent efter 2 timer
Max tryk-belastning: Ca. 40N/mm2
Max. termisk belastning: 80oC
Udlægnings temperatur: -30 - +30

ACRYDUR®
Industry

Områder med høj mekanisk belastning som truckbaner og lasteområder i f.eks. slagterier, mejerier, fiskeindustri, farmaceutisk og kemisk industri og anden fødevareproduktion.

Æstetisk silkemat overflade, Vandfast & UV resistent, Skridsikker overflade, Fugefri og hygiejnisk finish, Meget god kemisk resistens, Hurtig installation, Udhærdning helt ned til -30°C, Lave vedligeholdelsesonkostninger.

Tykkelse mm: 4-6
Forventet levetid: 10-20 år
Kemisk resistens: Meget god
Mekanisk resistent efter 2 timer
Max tryk-belastning: Ca. 60N/mm2
Max. termisk belastning: 80oC
Udlægnings temperatur: -30 - +30

EPOFLOOR®
Industry

Hårdt belastede industriområder, hvor der samtidig stilles krav til rengøringsvenlighed, skridsikkerhed og hygiejne som f.eks slagterier, og anden fødevareindustri, bryggerier, kemisk industri og generel industriproduktion.

Høj slagstyrke. Fugefri og hygiejnisk finish, Let at rengøre og sterilisere. Lave vedligeholdelsesomkostninger.Attraktivt udseende. høj slidstyrke Opløsningsmiddelfri. ingen lugtgener. Hurtig installation.

Tykkelse mm: 4-6
Forventet levetid: 10-20 år
Kemisk resistens: Meget god
Mekanisk resistent efter 3 dage
Max tryk-belastning: Ca. >80N/mm2
Max. termisk belastning: 70oC
Udlægnings temperatur: +10 - +30


ULFCAR® BASIC

Ulfcar® Basic gulvsystemer er kvalitetsgulve, der dækker de fleste behov i de forskellige kategorier. Gulvene har en forvente levetid på 10 – 15 år, men De bør forvente vedligeholdelsesomkostninger i den sidste del af levetidsperioden. I normale arbejdsmiljøer med normal eller lettere aggressiv belastning, er Ulfcar® Basic løsningen.

Produkt

 Anvendelse

 Fordele

 Specifikationer

ACRYDUR®
Standard

Områder med moderat mekanisk belastning som f.eks bagerier, storkøkkener, bryggerier samt normalt belastede produktionsomrråder generelt.

Æstetisk silkemat overflade, Vandfast & UV resistent, Skridsikker overflade, Fugefri og hygiejnisk finish, Meget god kemisk resistens, Hurtig installation, Udhærdning helt ned til -30°C, Lave vedligeholdelsesonkostninger Damptæt membranlag.

Tykkelse mm: 3-4
Forventet levetid: 10-15 år
Kemisk resistens: Meget god
Mekanisk resistent efter 2 timer
Max tryk-belastning: Ca. 40N/mm2
Max. termisk belastning: 80oC
Udlægnings temperatur: -30 - +30

POLYCRETE®
MD

Områder, der udsættes for mekanisk og kemisk belastning som f.eks industrikøkkener, slagterier, mejerier, bagerier, bryggerier, medicinalvarer osv.

Excellent kemisk resistent. Modstår 80oC varmtvandstemperatur. Fugefri og hygiejnisk finish. Meget høj slagstyrke. Let at rengøre og sterilisere, Lave vedligeholdelsesomkostninger. Skridsikker overflade , lave lugtgener ved udlægning. Hurtig installation.

Tykkelse mm: 3-5
Forventet levetid: 10-20 år
Kemisk resistens: Excellent
Mekanisk resistent efter 3-5 dage
Max tryk-belastning: Ca. 59N/mm2
Max. termisk belastning: 80oC
Udlægnings temperatur: +18 - +30

EPOFLOOR®
Compact

Normalt belastede industrimiljøer, hvor der ønskes høj slidstyrke, slagfasthed og kemikalie resistens. Gulvet er meget rengøringsvenligt og finder derfor anvendelse i industriproduktion, fødevareindustri, kemisk produktion osv.

Fugefri og hygiejnisk finish. Meget god kemisk resistens. Let at rengøre og sterilisere. Lave vedligeholdelsesomkostninger. Attraktivt udseende. Høj slidstyrke, Opløsningsmiddelfri, Ingen lugtgener, Hurtig installation.

Tykkelse mm: 3-5
Forventet levetid: 10-15 år
Kemisk resistens: Meget god
Mekanisk resistent efter 3 dage
Max tryk-belastning: Ca. >55N/mm2
Max. termisk belastning: 70oC
Udlægnings temperatur: +10 - +30


ULFCAR® ECONOMY

Ulfcar® Economy gulvsystemer er vort billigste alternativ i enhver kategori. Kunder der ønsker billige gulvsystemer der kan løse specifikke problemer i en kortere periode, normalt 1 – 3 år, bør vælge Economy gulvsystemer. Herefter bør gulvene genbehandles. Ulfcar® Economy gulvsystemer vælges også i produktionslokaler med behov for konstant fornyelse af produktionsprocessen, der leder til konstant renovering af produktionslinjerne.

Produkt

Anvendelse

Fordele

Specifikationer

ULFCAR Base
SL

Anvendes til planopretning af eksisterende betongulve som underlag for Ulfcars® kunststofbelægninger. Kan endvidere anvendes som afsluttende, cementbundet slidlag i f.eks. lager og produktionshaller, hvor der ikke stilles specielle hygiejnekrav.

Hydraulisk afbindende-begyndendeudtørring efter 1/2 time,Gangbart efter2 timer,Fugefri finish, Klar til tæt belægning allerede efter 1 dag (ved 5 mm/18-20°C), Lave vedligeholdelsesomkostninger, Lave installationsomkostninger, Hurtig udlægning, Kan udlægges i enhver ønsket lagtykkelse i en arbejdsgang.

 

Tykkelse mm: 3-
Forventet levetid: 3-5 år
Kemisk resistens: Som beton
Mekanisk resistent efter 2 timer
Max tryk-belastning: Ca. 45N/mm2
Max. termisk belastning: Som beton
Udlægnings-temperatur: +10 - +30

EPOFLOOR®
Topcoat

Områder, der ønskes støvfrie og rengøringsvenlige, som f.eks. lager og arkiv.

Kan leveres skridsikkert, Kan udlægges i tykke lag, optil 0.25 mm per lag, Fugefri og hygiejnisk finish, God kemisk resistens, Let at rengøre og sterilisere, Lave vedligeholdelsesomkostninger, Attraktivt udseende, Høj slidstyrke, Opløsningsmiddelfri, Ingen lugtgener, Hurtig installation.

Tykkelse mm: <1
Forventet levetid: 3-5 years
Kemisk resistens: God
Mekanisk resistent efter 3 dage
Max tryk-belastning. >36N/mm2
Max. termisk belastning: 70oC
Udlægnings-temperatur: +10 - +30

EPOFLOOR®
Dustbinder

Benyttes som støvbinder/forsegling af nyudstøbte og eksisterende betongulve og giver gulve med en smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade.

Let at rengøre og sterilisere. Lave vedligeholdelsesomkostninger. Opløsningsmiddelfri. Ingen lugtgener, Hurtig installation.

Tykkelse mm: 12-20
Forventet levetid: 1-3 år
Kemisk resistens: God
Mekanisk resistent efter 3 dage
Max. termisk belastning: 70oC
Udlægnings-temperatur: +5 - +30

 
KONTAKT OS

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål - vi hjælper gerne.

InternationalT HOVEDKONTOR

 Tværvejen 15, DK-5580 Nr. Åby

 +45 70 21 38 88

 info@ulfcar.com