Du er her: Home / Teknisk / Specifikations Guide / Polycrete® Kemisk resistens liste


Polycrete®

Kemisk resistensliste

+ Resistent
Ingen forandring efter 4 uger

0 let overfladeangreb
Kortvarig eksponering er muligt (1-4 timer). Længere eksponering vil ødelægge gulvoverfladen.

- Ikke resistent 
Kortvarig eksponering er ødelæggende.


Kemikalier
Acetaldehyd 100% +
Eddikesyre 10% +
  25% +
  50% 0
Acetone 100% 0
Acrylsyre 100% 0
Fedtsyre, Mættet mættet +
Aluminiumsulfat 50% +
Ammoniumhydroixd 25% +
Ammoniumnitrate 50% +
Ammoniumsulfat 50% +
Amylacetat 100% +
Aniline 100% +
Animalsk olie 100% +
Benzen 100% +
Benzensulfonsyre 10% +
Benzoesyre 100% +
Borsyre, mættet mættet +
Calciumchlorid 50% +
Calciumhypochlorit mættet +
Caprolactam 20% +
Carbondisulfid 100% 0
Carbontetrachlorid 100% +
Chloroform 100% 0
Kromsyre 10% +
  20% +
  30% +
Citronsyre 20% +
  60% +
Kobbersulfat mættet +
Cresol 100% 0
Cyklohexan 100% +
Dichlorenthylen 100% +
Diethylenglycol 100% +
Ethanol 100% +
Ethylenglucol 100% +
Fedt 100% +
Formol 100% +
Myresyre 40% +
  100% 0
Fumar syre 1% +
Gallusyre 100% +
Glycol æter 100% +
Glykolsyre 100% +
Saltsyre 36% +
Flusyre 4% +
Hydrogenperoxid 50% +
Kerosene 100% +
Mælkesyre 25% +
Lime 100% +
Magnesiumnitrat 50% +
Maleinsyre 30% +
 
Maleinsyreanhydrid 100% +
Methacrylsyre mættet 0
Metanol 100% +
Methylethylketone 100% 0
Metylenmetecrylat 100% +
Metylenklorid 100% 0
Mineralskolie 100% +
Monochlorbenzen 100% +
Monomethylamin 100% 0
Motor olie 100% +
Salpetersyre 30% +
  70% 0
Oliesyre 100% +
Perchlorethylen 100% +
Petroleum 100% +
Phenolsuphonic syre 10% +
Fosforsyre 50% +
  75% +
Picrinsyre 5% +
  50% 0
Kaliumdichromat mættet +
Kalium hydroxide 50% +
Propulene glucol 100% +
Salicsyre mættet +
Skydrol 100% +
Natriumchlorat mættet +
Natriumkloridhydrat mættet +
Kautisk soda 32% +
  50% +
Natrium hypochloride 15% +
  50% +
Stearinsyre 100% +
Styrol, Styren 100% +
Sukkeropløsning 50% +
Svovlsyre 30% +
Svovlsyre 45% +
Svovlsyre 98% 0
Tjæreolie 100% +
Vinsyre mættet +
Tetrahydrofuran 100% 0
Thioglycolsyre 100% 0
Toluol 100% +
Tuluol sulfonsyre 100% +
Trikloreddikesyre 100% 0
Triklorbenzene 100% +
Trichlorenthylene 100% 0
Terpentin 100% +
Urea 20% +
Vegetabilsk olie 100% +
Vand 100% +
Mineralsk terpentin 100% +
Xylene 100% +

KONTAKT OS

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål - vi hjælper gerne.

InternationalT HOVEDKONTOR

 Tværvejen 15, DK-5580 Nr. Åby

 +45 70 21 38 88

 info@ulfcar.com