Je bent hier: Huis / Technisch / Specificatie gids / Polycrete® Chemische weerstand lijst


Polycrete®

Chemische weerstandslijst

+ Weerstand
Geen veranderingen na 4 weken.

0 Lichte aantasting van het oppervlak 
Kortdurende blootstelling is mogelijk (1-4 uur). Langere blootstelling zal de laag beschadigen.

- Niet bestendig
Zelfs kortdurende blootstelling is schadelijk.


Chemicaliën
Aardolie100%+
Acetaldehyde10%+
 25%+
 50%0
Aceton100%0
Acrylzuur100%0
AdipinezuurVerzadigd+
Aluminiumsulfaat50%+
Ammoniumhydroxide25%+
Ammoniumnitraat50%+
Ammoniumsulfaat50%+
Amylacetat100%+
Aniline100%+
Azjinzuur100%+
Benzeen100%+
Benzeensulfonzuur10%+
Benzoëzuur100%+
BoorzuurVerzadigd+
Calciumchloride50%+
CalciumhypochlorideVerzadigd+
Calciummoxide20%+
Caprolactam100%0
Koolstoftetrachloride100%+
Chloroform100%0
Chroomzuur10%+
 20%+
 30%+
Citrroenzuur20%+
 60%+
KopersulfaatVerzadigd+
Cresol100%0
Cyclohexaan100%+
Dichloorethyleen100%+
Diethyleenglycol100%+
Ethanol100%+
Ethyleenglycol100%+
Fenolsulfonzuur100%+
Formol100%+
Fosforzuur40%+
 100%0
Fumaarzuur1%+
Galluszuur100%+
Glocolesters100%+
Glycolzuur100%+
Zoutzuur36%+
Hydrofluoric acid4%+
Hydrogen peroxide50%+
Kerosine100%+
Melkzuur25%+
Lime100%+
Magnesiumnitraat50%+
Maleïnezuur30%+
 
Maleïnezuuranhydride zuur100%+
MethacrylzuurSaturated0
Methanol100%+
Methylethylketon100%0
Methylmethacrylaat100%+
Dichloormethaan100%0
Minerale oliën100%+
Monochloorbenzeen100%+
Monomethylamine100%0
Motorolie100%+
Salpeterzuur30%+
 70%0
Oliezuur100%+
Perchloorethyleen100%+
Petroleum100%+
Fenolsulfonzuur10%+
Fosforzuur50%+
 75%+
Picrinezuur5%+
 50%0
KaliumdichromaatSaturated+
Kaliumhydroxide50%+
Propuleen glucol100%+
SalicylzuurSaturated+
Skydrol100%+
NatriumchloraatSaturated+
NatriumchlorideSaturated+
Natriumhydroxide32%+
 50%+
Natriumhypochloriet15%+
 50%+
Stearinezuur100%+
styreen100%+
Suiker oplossing50%+
Zwavelzuur30%+
Zwavelzuur45%+
Zwavelzuur98%0
Teerolie100%+
WijnsteenzuurSaturated+
Tetrahydrofuran100%0
Thioglycolzuur100%0
Tolueen100%+
Tolueensulfonzuur100%+
Trichloorazijnzuur100%0
Trichloorbenzeen100%+
Trichloorethyleen100%0
Terpentijn100%+
Ureum20%+
Plantaardige olie100%+
Water100%+
Terpentine100%+
Xyleen100%+

Contact us

Please contact us if you have any questions - we are happy to help.

International Headoffice

 Tværvejen 15, DK-5580 Nr. Åby

 +45 70 21 38 88

 info@ulfcar.com